Yasumasu Komatsu

  • 2 fights
  • 309 views

Yasumasu Komatsu
Login to update photo

0 Wins - 1 Losses - 1 Draws
First Name: Yasumasu
Last Name: Komatsu
Nickname: Login to update
Date of Birth: Login to update
Weight: Login to update
Height: Login to update
Reach: Login to update
Location: Login to update
Hometown: Login to update
Fighting Styles: Login to update
Affiliations: U-File Camp Noborito
Website: Login to update
Facebook: Login to update
Twitter: Login to update
Instagram: Login to update
Google Plus: Login to update
Youtube: Login to update

Professional Fights