Search Results for: Vella videos

Bernardo Faria vs. Gabriel Vella: Open Weight - 2010 Pan Jiu Jitsu

 • 5 years ago
 • 289 views
 • Video

Bernardo Faria vs. Gabriel Vella: Open Weight - 2010 Pan Jiu Jitsu watch video >>

Antonio Peinado vs. Gabriel Vella: Ultra Heavy Weight - 2010 Pan Jiu Jitsu

 • 5 years ago
 • 285 views
 • Video

Antonio Peinado vs. Gabriel Vella: Ultra Heavy Weight - 2010 Pan Jiu Jitsu watch video >>

Luiz Felipe Theodoro vs. Gabriel Vella: Black Belt Adult Men's Finals - 2010 Pan Jiu Jitsu

 • 5 years ago
 • 249 views
 • Video

Luiz Felipe Theodoro vs. Gabriel Vella: Black Belt Adult Men's Finals - 2010 Pan Jiu Jitsu watch video >>

Roberto Abreu vs Gabriel Vella: 2010 Jiu-jitsu World Championships Quarter & Semi-Finals

 • 5 years ago
 • 326 views
 • Video

Roberto Abreu vs Gabriel Vella: 2010 Jiu-jitsu World Championships Quarter & Semi-Finals watch video >>

Gabriel Vella vs Andre de Freitas 2009 Mundials

 • 6 years ago
 • 533 views
 • Video

Gabriel Vella vs Andre de Freitas 2009 Mundials watch video >>

Gabriel Vella vs Marcel Fortuna 2009 Mundials

 • 6 years ago
 • 331 views
 • Video

Gabriel Vella vs Marcel Fortuna 2009 Mundials watch video >>

Gabriel Vella vs Romulo Barral 2009 Mundials

 • 6 years ago
 • 608 views
 • Video

Gabriel Vella vs Romulo Barral 2009 Mundials watch video >>

Braulio Estima vs Gabriel Vella 2009 Mundials

 • 6 years ago
 • 530 views
 • Video

Braulio Estima vs Gabriel Vella 2009 Mundials watch video >>

Gabriel Vella vs. Rodrigo Cavaca Mundial 2009

 • 7 years ago
 • 1768 views
 • Video

Gabriel Vella vs. Rodrigo Cavaca

Men's Black Belt Finals Ultra Heavy watch video >>


Show results for: