Results for: Shibata in videos

 • 3 years ago
 • 3487 views
 • Video

Atsushi Sawada and Shinichi Suzukawa vs. Kazushi Sakuraba and Katsuyori Shibata
Fight For Japan: Genki Desu Ka Omisoka 2011
December 31, 2011 watch video >>

 • 3 years ago
 • 825 views
 • Video

12?21???????Laughter 7???????FieLDS presents FIGHT FOR JAPAN??????!! ???!! 2011????????????????????·???????????????! ¦???:??????????DREAM???????????·???? Kazushi Sakuraba and Katsuyori Shibata's press conference for FieLDS presents FIGHT FOR JAPAN "Genki Desuka!! NYE!! 2011" (Dec.31.2011 / Saitama Super Arena, Japan). Attendance: Kazushi Sakuraba, Katsuyori Shibata, Events Producer Mr. Keiichi Sasahara watch video >>

 • 3 years ago
 • 1386 views
 • Video

Ryuta Sakurai vs. Katsuyori Shibata - DEEP 55 Impact watch video >>

 • 4 years ago
 • 408 views
 • Video

Satoshi Ishii vs Katsuyori Shibata K1 World Max 2010 Finals watch video >>

 • 5 years ago
 • 1460 views
 • Video

Katsuyori Shibata vs. Tokimitsu Ishizawa DREAM.12 watch video >>

 • 5 years ago
 • 892 views
 • Video

Katsuyori Shibata vs Kazushi Sakuraba watch video >>

 • 5 years ago
 • 2650 views
 • Video

Ikuhisa "Minowaman" Minowa fights Katsuyori Shibata at DREAM.8. watch video >>

 • 6 years ago
 • 6589 views
 • Video

Hayato "Mach" Sakurai vs. Katsuyori Shibata Fields Dynamite 2008 watch video >>

 • 6 years ago
 • 10464 views
 • Video

Yoshihiro Akiyama vs. Katsuyori Shibata DREAM 5 watch video >>

 • 6 years ago
 • 3670 views
 • Video

Jason Mayhem Miller vs Katsuyori Shibata
Dream.3 - Lightweight Grand Prix 2008 Quarterfinals
May 11, 2008 watch video >>

 • 6 years ago
 • 1041 views
 • Video

Katsuyori Shibata vs Kazushi Sakuraba

k-1 heroes 2007 tournement 2007 17 september watch video >>