Search Results for: Takanori gifs

Satoru Kitaoka Achilles Lock Takanori Gomi Sengoku No Ran 2009

  • 8 years ago
  • 2502 views
  • Gif

Satoru Kitaoka Achilles Lock Takanori Gomi Sengoku No Ran 2009 view gif >>

Matt Serra Rear Naked Chokes Takanori Gomi

  • 8 years ago
  • 2862 views
  • Gif

Matt Serra Rear Naked Chokes Takanori Gomi view gif >>

Gomi vs Ludwig Knock Down

  • 8 years ago
  • 4585 views
  • Gif

WVR Sengoku - Gomi Takanori vs Duane Ludwig. Knock down punch view gif >>