Yoshinari Shinba

  • 30 fights
  • 477 views

Yoshinari Shinba
Login to update photo

11 Wins - 8 Losses - 9 Draws, 2 No Contests
First Name: Yoshinari
Last Name: Shinba
Nickname: Login to update
Date of Birth: Login to update
Weight: 56.7
Height: 165.1
Reach: Login to update
Location: Japan
Hometown: Japan
Fighting Styles: Login to update
Affiliations: Master Japan
Website: Login to update
Facebook: Login to update
Twitter: Login to update
Instagram: Login to update
Google Plus: Login to update
Youtube: Login to update

Professional Fights