• 3 fights
  • 549 views

Satoshi Yamashita
Login to update photo

0 Wins - 3 Losses - 0 Draws
First Name: Satoshi
Last Name: Yamashita
Nickname: Login to update
Date of Birth: Login to update
Weight: 59.9 kg
Height: Login to update
Reach: Login to update
Location: Japan
Hometown: Japan
Fighting Styles: Login to update
Affiliations: Wajutsu Keishukai Suruga
Website: Login to update
Facebook: Login to update
Twitter: Login to update
Instagram: Login to update
Google Plus: Login to update
Youtube: Login to update
Current Organization:


Professional Fights