Satoshi Nishino

  • 17 fights
  • 514 views

Satoshi Nishino
Login to update photo

5 Wins - 9 Losses - 2 Draws
First Name: Satoshi
Last Name: Nishino
Nickname: Login to update
Date of Birth: Login to update
Weight: 69.0
Height: 178.0
Reach: Login to update
Location: Tokyo Japan
Hometown: Tokyo Japan
Fighting Styles: Login to update
Affiliations: Wajyutsu Keisyukai Tokyo
Website: Login to update
Facebook: Login to update
Twitter: Login to update
Instagram: Login to update
Google Plus: Login to update
Youtube: Login to update

Professional Fights

Amateur Fights