• 10 fights
 • 0 views

Nov 12, 2016 - Shinjuku Face, Tokyo, Japan

 • 15 fights
 • 19 views

Nov 13, 2016 - Differ Ariake, Tokyo, Japan

 • 3 fights
 • 0 views

Nov 13, 2016 - Takamatsu Symbol Tower, Takamatsu, Kagawa, Japan

 • 0 fights
 • 2 views

Nov 17, 2016 - Coeur d\'Alene Casino Resort Hotel, Worley, Idaho, United States

 • 7 fights
 • 28 views

Nov 18, 2016 - Kansas City Scottish Rite Temple, Kansas City, Missouri, United States

 • 8 fights
 • 0 views

Nov 18, 2016 - TBA, Atlantic City, New Jersey, United States

 • 0 fights
 • 0 views

Nov 19, 2016 - Pitangueiras Gymnasium, Pitangueiras, Sao Paulo, Brazil

 • 13 fights
 • 113 views

Nov 19, 2016 - Ibirapuera Gymnasium, Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil

 • 4 fights
 • 74 views

Nov 19, 2016 - SAP Center, San Jose, California, United States

 • 13 fights
 • 59 views

Nov 19, 2016 - SSE Arena, Belfast, Northern Ireland, Northern Ireland

 • 3 fights
 • 11 views

Nov 19, 2016 - Hebei Gymnasium, Shijiazhuang, Hebei, China

 • 0 fights
 • 2 views

Nov 19, 2016 - Fort Hall Casino, Fort Hall, Idaho, United States

 • 2 fights
 • 1 views

Nov 19, 2016 - MOSiR Hall, Lublin, Poland, Poland

 • 0 fights
 • 0 views

Nov 19, 2016 - Multipurpose Arena, Sao Jose, Santa Catarina, Brazil