• 15 fights
 • 678 views

Feb 05, 2006 - Korakuen Hall, Tokyo, Japan

 • 14 fights
 • 772 views

Apr 11, 2006 - Korakuen Hall, Tokyo, Japan

 • 14 fights
 • 511 views

May 21, 2006 - Zepp Nagoya, Nagoya, Aichi, Japan

 • 8 fights
 • 615 views

May 24, 2006 - Korakuen Hall, Tokyo, Japan

 • 13 fights
 • 511 views

May 27, 2006 - Saekiku Sports Center Subarena, Hiroshima, Japan

 • 13 fights
 • 495 views

Jun 18, 2006 - Toyama Event Plaza, Toyama, Japan

 • 19 fights
 • 521 views

Jul 08, 2006 - Shinjuku FACE, Tokyo, Japan

 • 13 fights
 • 567 views

Aug 04, 2006 - Korakuen Hall, Tokyo, Japan

 • 16 fights
 • 558 views

Aug 12, 2006 - Hakuba47 Mountain Sports Park, Hakuba, Nagano, Japan

 • 14 fights
 • 617 views

Oct 10, 2006 - Korakuen Hall, Tokyo, Japan

 • 12 fights
 • 451 views

Nov 19, 2006 - Toyama Event Plaza, Toyama, Japan