Shooto - Shooting Disco 11: Tora Tora Tora!

  • 11 fights
  • 592 views

Shooto - Shooting Disco 11: Tora Tora Tora!
Login to update photo

Name: Shooto
Title: Shooting Disco 11: Tora Tora Tora!
Date: Feb 27, 2010
Time: 7:00 PM PST
Location: Shinjuku Face, Tokyo, Japan
Organization: Shooto