Shooto Estonia - Bushido

  • 5 fights
  • 534 views

  • Share on Tumblr
  • submit to reddit

Shooto Estonia
Bushido
Apr 14, 2007
Saku Suurhall Arena, Tallinn, Harju County, Estonia
Shooto Europe