PMFC 2 - Profi Mix Fight Championship

  • 4 fights
  • 267 views

PMFC 2 - Profi Mix Fight Championship
Login to update photo

Name: PMFC 2
Title: Profi Mix Fight Championship
Date: Feb 22, 2008
Time: 7:00 PM PST
Location: Onegin Nightclub, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Organization: Profi Mix Fight Championship