KSW - KSW Elimination

  • 1 fights
  • 393 views

  • Share on Tumblr
  • submit to reddit

KSW
KSW Elimination
Apr 01, 2010
CWKS Legia Boxing Club, Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland
Konfrontacja Sztuk Walki