• 7 fights
  • 352 views

KSF - Kstovo Sambo Federation
Login to update photo

Name: KSF
Title: Kstovo Sambo Federation
Date: Nov 06, 2008
Time: 12:00 AM PST
Location: Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Organization: